dissabte, 31 de desembre de 2011

Les persones grans de Catalunya, presents en fòrums internacionals

Cap a un nou model d'atenció residencial.

Per tal de conèixer diferents experiències de nous models d'atenció residencial i reflexionar i debatre sobre els aspectes de millora que es possible introduir, es van celebrar els dies 30 de Novembre i primer de Desembre, a Madrid les jornades internacionals titulades “Innovaciones en residencias para personas en situación de dependencia: Diseño arquitectónico y modelo de atención”. Hi van participar experts de prestigi dels EEUU i de països europeus que junt amb als d’aquí, van presentar moltes experiències innovadores,

Les intervencions es van centrar en el disseny d’un model d'atenció a les persones que viuen en residencies que respecti la seva dignitat humana. Això comporta que tinguin garantit el dret a l’autonomia i que es minimitzi en el possible la seva situació de dependència.

Es varen presentar models de conjunt d'unitats per a una o dos persones, amb un màxim de 8 a 10 residents. En elles  les persones grans hi poden viure de forma independent i es  possible rebre cures les 24 hores del dia. Estan unides amb altres unitats i tenen alguns espais interiors i exteriors comuns. En la decisió del disseny i futur funcionament d'aquests equipaments i al llarg de tot el procés de construcció hi participen no sols polítics i tècnics si no també persones grans del Consell de Gent Gran de població.

Diferents ponents van parlar de la importància de dissenyar espais atractius i facilitadors de la autonomia de la gent gran. Molts van fer patent la necessitat de que les persones que vagin a viure a aquests equipaments els puguin moblar amb els seus mobles i la resta de elements de la seva anterior habitatge que els hi permeti reconèixer el nou espai com a propi.

En el funcionament es va insistir en la necessitat de la atenció personalitzada, de la participació de la família i amistats i de la relació recíproca entre el centre i la comunitat.

Es pot trobar un resum de les ponències, entre elles la meva sobre “La residencia en que nos gustaría vivir”,   a Fundación Caser fent click a: 


Mercè Mas

3 comentaris:

Miquel ha dit...

El projecte d'aquestes futures residències és magnífic: espais atractius, atenció personalitzada, autonomia personal, participació familiar..... Un veritable paradís a la terra. No voldríem pas que la dura realitat ens despertés d'aquest somni. Ens cal ser optimistes, i pensar que algun dia o altre es podrà aconseguir.

carme ha dit...

Es molt interessant que s’estudiï com han de ser les residències. A mi el que m’agradaria és que aquests estudis incorporessin un petit estudi econòmic de millores de gran impacte i poc valor econòmic que segur que n’hi ha moltes, així com la legislació necessària per que fos d’aplicació obligatòria en tota construcció nova. Carme

Josep Maria ha dit...

Amb sembla molt interessant les propostes de residencies per a gent gran amb dependència a que fa referència l’article, i desitjaria que es portés a la pràctica lo abans possible, a fi i efecte que no quedés en el tinter, com desgraciadament sempre passa amb el nostre col•lectiu, ens posant la mel a la boca però en contades vegades ens la deixen tastar.