diumenge, 3 de novembre de 2013

El que diuen les persones gransBonica foto de la Casa Gran
D’acord amb els compromisos del 2012, Any de l’envelliment actiu i de la solidaritat entre generacions, l’Ajuntament de Barcelona promou una ciutat per a totes les edats: es tenen en compte les aportacions de les persones grans, sensibilitzant a la ciutadania en la necessitat d’adoptar estils de vida saludables i poder planificar el procés al llarg de tota la vida.
 
L’envelliment ha de ser una experiència positiva, amb oportunitats de salut, participació, seguretat i formació. En aquesta línia, es va elaborar el Pla Municipal per a les Persones Grans per l’etapa 2013-2016. Les seves línies estratègiques obeeixen, principalment, a una perspectiva de visió transversal vist des de les persones grans. En aquesta sentit, el Consell Assessor de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, a través dels seus grups de treball, va participar en la seva elaboració des d’aportacions que facilitarien el desplegament del pla que conté accions i criteris en funció del concepte de la gent gran com un gran actiu per Barcelona.
 
Audiencia de l'Alcalde a una representció del CAGG
La participació, la mobilitat i accessibilitat, els espais públics, l’habitatge, els serveis socials, etc.. s’han materialitzat a través de quatre línies estratègiques: les persones grans i la participació; les persones grans, el benestar i la salut; les persones grans i la defensa de la igualtat; les persones grans i la vida quotidiana.
El document
Les accions del passat 2012 havien visualitzat el col·lectiu en el seu veritable paper i, a més a més, promovent la importància del respecte a les persones grans, un gran actiu per la nostra societat, tot i que també en determinats casos pugui ser vulnerable i per tant cal recolzar i protegir. Per això, cal reforçar accions que millorin la protecció d’aquestes persones, en situacions de crisis com les que vivim, ja que estan exposades a un major risc d’abús, aspecte aquest prou important alhora de definir estratègies i programes de prevenció. Precisament la tercera línia estratègica proposa un nou enfoc del tema: el bon tracte per actuar des de la prevenció amb la incorporació d’una vessant més àmplia que contempla – tal com s’exposa en la publicació “Drets i llibertats en les persones grans amb dependència” - el bon tracte des d’una perspectiva integral: combatre la discriminació i els estereotips, l’abordatge de les desigualtats, la defensa de l’exercici de drets, el suport als cuidadors (familiars o institucionals).
El maltractament té diverses formes i una d’elles, la més estesa i no sempre voluntària, és la negligència per part del cuidador. Per això, la prevenció i cura dels maltractaments s’hauria de basar principalment en el bon tracte que mereixen les persones grans, però sense oblidar una intervenció quan la prevenció no s’ha produït o no s’ha produït prou.
Dia internacional de la Gent Gran
Una reflexió final: aquest any el Dia internacional de la gent gran tenia el lema “El futur que volem: el que diuen les persones grans”. Amb la crisi, la pobresa, la reforma de les pensions.., el futur no és massa encoratjador. Potser caldria escoltar a la gent gran, la seva saviesa i experiència, ja que són un gran actiu per la societat.
M. Assumpció Roset

3 comentaris:

Miquel ha dit...

És molt interessant que aquest article ens recordi el greu perill dels maltractaments morals, que sovint passen inadvertits, per descuit o per simple negligència dels cuidadors. M'adhereixo totalment a l'afirmació de que "la prevenció i cura dels maltractaments s'hauria de basar principalment en el bon tracte". Hem de treballar i esforçar-nos perquè sigui així, sempre i a tot arreu.

carme ha dit...

Ja hem fet les intencions, ara cal posar fil a l'agulla, començant per l'AJUNTAMENT. Hi ha actuacions com el tancament de centres de salut... que no ajuden gaire a creure.
Carme

Trullàs ha dit...

L’experiència ens indica que els Plans que fan les administracions són declaracions d’intencions del que pensen fer i sempre solen ser bones. El que cal veure és com es realitzen i aquí veurem que algunes coses seran positives i altres no tant, però segur que en conjunt, les positives superaran a les negatives
Trullas