dilluns, 11 de març de 2019

V Convenció de les veus de les persones grans


L'alcaldessa, Sra Ada Colau
Junt amb la Tinenta de l'aladio, Sra Laia Ortiz
(que no surt a la foto)
i el Sr. Joan Martínez, vicepressident
associatiu del Consell
Els dies 5 i 6 d’aquest mes ha tingut lloc la Convenció de les veus de les persones gran de Barcelona. I això, què és? I qui ho organitza?

Ho organitza el Consell Assessor de la Gent Gran de la Ciutat. Aquest Consell té més de 25 any de vida i és un del més dinàmics que té l’Ajuntament. Esta format per entitats de gent gran i que treballen per la gent gran a nivell de tota la Ciutat, siguin entitats privades o de tipus sindical, a les que si van afegir representants dels Districtes, que es mouen en territoris més petits.
Ponència marc
"Envelliment i canvi demogràfic"
a càrrec del demògraf,
Sr. Julio Pérez Díaz,
del Consell Superior d'investigacions
Científiques (CSIC)

El seu objectiu és mol clar: Treballar i fer aflorar els problemes que les persones grans tenim o el què i com volem viure a la Ciutat, i fer-ho arribar al seu govern. El Consell està presidit per l’alcalde/essa que ho delega a un regidor. Hi ha vicepresidència que la  nomena cada 4 anys el propi consell, i una comissió permanent i la feina es fa en grups de treball, a més del plenaris on hi assisteix tot el Consell

Cada quatre anys es convoca una trobada amb totes les persones grans que hi volen participar per exposar la feina feta i que hi puguin fer aportacions per millorar o per posar a sobre la taula temes que creguin no estan resolts de forma satisfactòria. Els primer es van nomenar congressos i ara es diu Convenció

Com que la meva màquina de fer fotos
no és com aquesta
Les fotos NO em surten com les que fa
aquest professional
Aquest article no pretén ser una exposició de tot el que es va dir, ja que això, en breu, es podrà accedir a traves de la Web de l’Ajuntament, sinó que va dirigit més a les persones grans que no hi van assistir o que no en coneixen la seva existència, però que llegeixen aquest CARGOL, que són moltes.

L’0bertura, com es veu en la primera imatge, la va fer la Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. La foto és bastant dolenta, però encara es veu, ja que la majoria que vaig fer, no es poden publicar

Primera taula rodona en comú,
amb les quatre persones que hi van intervenir
Tant la primera ponència com la primera taula rodona hi vam assistir tots el congressistes, però acte seguit ens van fer quatre grups i així hi van poder intervenir moltes més persones. El títol de la ponència va ser “Envelliment i canvi demogràfic”, i el de la taula rodona “Cap una veritable aliança entre generacions” Els grups de treball tenien els següents lemes
 • Enfocaments i reptes de l’envelliment”.
 • Envellir amb drets”
 • Envellir amb dignitat”
 • Envellir participant


Aquesta imatge parla per si sola
Abans i Ara
Sota aquests noms tant potents, si amaga amb noms més familiars, el que realment ens preocupa, com és la crisi, en la que els més mal parats que hi han sortit han estat els joves, que si troben feina, en general és de baixa qualitat i precarietat, mentre que els més grans hi hem deixat molts drets assolits el llarg del temps, cosa que ara que ens diuen que el temporal ja ha passat, tornarem a lluitar per recuperar-los.


Respecte a altres temes tractats, nomes enumeraré uns pocs que ja us daran l’idea de per on anaven les coses
 • Els transports, bus, metro, cotxes, bicicletes patinets i altres artefactes que corrent per la Ciutat
 • Seguretat al carrer, Les persones grans som els “clients” preferits dels “cacos”
 • Viure a casa o residències
 • Problemes de les residències
 • Dèficit en relació a les existents a la resta de Catalunya
 • Assistència domiciliària. El nou projecte de les superilles 
 • Les noves tecnologies. Ens fan més sociables o ens porten més aïllament?
 • Programes Vincles i Radars, Respir
 • Document de drets i llibertats de les persones grans
 • Llistes d'espera
 • Sistema de pensions
No en poso més ja que l’article és molt llarg

Els nostres diàlegs no van ser així
Van ser molt rics.
Segur que donaran fruit
Els diàlegs que van sorgir van ser molt rics i van fer forat. Exemple: carril bici de dues direccions en carrers d’una sola direcció.

La cloenda va córrer a càrrec de la tinenta d’alcaldia, Sra. Laia Ortiz

Ara esperem que tota aquesta feina doni el seu fruit i al proper govern que surti del les eleccions no sols els tingui presents sinó que en materialitzin quans més millor


Joan

1 comentari:

Miquel M. ha dit...

Es una molt bona notícia que la nostra Ciutat tingui en compte les opinions de les persones grans, i jo també espero, com diu en Joan T. al final del seu article, "que tota aquesta feina doni el seu fruit", que se superin les desigualtats i les marginacions, que s'aconsegueixi una bona autonomia personal per a tothom i que es fomenti la solidaritat intergeneracional, per tal de que la Barcelona del futur aconsegueixi una plena participació ciutadana, amb els drets humans en primer lloc.